BETA

Våre samarbeidspartnere

Det er viktig for oss at våre læremidler er tilgjengelig for alle. Vi ønsker derfor at så mye som mulig av innholdet skal være gratis. Dette er kun mulig takket være våre sponsorer. Uten dem ville det ikke vært mulig for oss å videreutvikle forelesning.no, det digitale innholdet og læreheftene våre.