BETA

Mekanisk Fysikk

47: Oppgaveregning
Fra eksamen 18.12.2009: Oppgave 1f,1e,1k,3a,3b,3c
Ingen stemmer til nå
46: Oppgaveregning
Fra eksamen 16.12.2011: Oppgave 5a,5b,5c
Ingen stemmer til nå
45: Oppgaveregning
Fra eksamen 16.12.2011: Oppgave 1f,1j,1c,1g,1d,1e,1b,3a,3b,3c
Ingen stemmer til nå
44: Oppgaveregning
Fra eksamen 16.12.2011: Oppgave 1f,1j,1c,1g,1d,1e,1b,3a,3b,3c
Ingen stemmer til nå
43: Gravitasjon
Ingen stemmer til nå
42: Gravitasjon
Ingen stemmer til nå
41: Gravitasjon
Ingen stemmer til nå
40: Gravitasjon
Ingen stemmer til nå
39: Svingninger
Ingen stemmer til nå
38: Svingninger
Ingen stemmer til nå
37: Statisk likevekt. Svingninger.
Ingen stemmer til nå
36: Statisk likevekt. Svingninger.
Ingen stemmer til nå
35: Dynamikk i roterende koordinatsystem
Ingen stemmer til nå
34: Dynamikk i roterende koordinatsystem
Ingen stemmer til nå
33: Presesjon. Roterende koordinatsystem
Ingen stemmer til nå
32: Presesjon. Roterende koordinatsystem
Ingen stemmer til nå
31: Dreieimpuls for stivt legeme
Ingen stemmer til nå
30: Dreieimpuls for stivt legeme
Ingen stemmer til nå
29: Dreieimpuls for stivt legeme
Ingen stemmer til nå
28: Dreieimpuls for stivt legeme
Ingen stemmer til nå
27: Rotasjonsdynamikk, generelt
Ingen stemmer til nå
26: Rotasjonsdynamikk, generelt
Ingen stemmer til nå
25: Rotasjonsdynamikk, fast akse
Ingen stemmer til nå
24: Rotasjonsdynamikk, fast akse
Ingen stemmer til nå
23: Stive legemers kinematikk
Ingen stemmer til nå
22: Stive legemers kinematikk
Ingen stemmer til nå
21: Stive legemers kinematikk
Ingen stemmer til nå
20: Stive legemers kinematikk
Ingen stemmer til nå
19: Tyngdepunkt
Ingen stemmer til nå
18: Tyngdepunkt
Ingen stemmer til nå
17: Impulsbevarelse og Kollisjoner
Ingen stemmer til nå
16: Impulsbevarelse og Kollisjoner
Ingen stemmer til nå
15: Arbeid og energi -- eksempler. Impulsbevarelse.
Ingen stemmer til nå
14: Arbeid og energi -- eksempler. Impulsbevarelse.
Ingen stemmer til nå
13: Arbeid og energi
Ingen stemmer til nå
12: Arbeid og energi
Ingen stemmer til nå
11: Anvendelse av Newtons lover: Eksempler.
Ingen stemmer til nå
10: Anvendelse av Newtons lover: Eksempler.
Ingen stemmer til nå
09: Krefter og Newtons lover
Ingen stemmer til nå
08: Krefter og Newtons lover
Ingen stemmer til nå
07: Newtons lover. Fundamentale vekselvirkninger.
Ingen stemmer til nå
06: Newtons lover. Fundamentale vekselvirkninger.
Ingen stemmer til nå
05: Kinematikk: Konstant akselerasjon. Sirkelbevegelse.
Ingen stemmer til nå
04: Kinematikk: Konstant akselerasjon. Sirkelbevegelse.
Ingen stemmer til nå
03: Størrelser og enheter. SI-systemet. Kinematikk.
Ingen stemmer til nå
02: Størrelser og enheter. SI-systemet. Kinematikk.
Ingen stemmer til nå
01: Introduksjon
Ingen stemmer til nå