BETA

Elektrostatikk

19. Likestrømskretser. Kirchoffs lover
Ingen stemmer til nå
18. Ohms lov, resistivitet, resistans
Ingen stemmer til nå
17. Strøm, strømtetthet. Ohms lov
Ingen stemmer til nå
16. Relativ permittivitet, D-felt. Gauss' lov for dielektrika
Ingen stemmer til nå
15. Eksempler energi. Dielektrika, polarisering
Ingen stemmer til nå
14. Energi i ladningssamling.
Ingen stemmer til nå
13. Kondensatorer og kapasitansuttrykk. Energi i kondensatorer
Ingen stemmer til nå
12. Ledere. Kondensatorer. Def. kapasitans
Ingen stemmer til nå
11. Potensialgradient. Ekvipotensialflater. Ledere og potensial
Ingen stemmer til nå
9. Konservativt felt. Elek. potensial
Ingen stemmer til nå
8. Ledere. Elektrisk potensiell energi
Ingen stemmer til nå
7. Divergens, Gauss' lov diff.form. Elektrisk ledere
Ingen stemmer til nå
6. Gauss' lov integralform
Ingen stemmer til nå
5. Flateladning. Feltlinjer. Elektrisk fluks, Gauss' lov kvalitativtog
Ingen stemmer til nå
4. Linjeladnng, flateladning
Ingen stemmer til nå
3. Eksempler E-felt. Elektrisk dipol
Ingen stemmer til nå
2. Coulombs lov, superposisjonsprinsippet. E-felt
Ingen stemmer til nå
1. Introduksjon, motivasjon. Elektrisk ladning
Ingen stemmer til nå