BETA
29: Aug 2007 - oppgave 2
Ingen stemmer til nå
28: Aug 2006 - oppgave 5
Ingen stemmer til nå
27: Des 1999 - oppgave 9
Ingen stemmer til nå
26: Des 1998 - oppgave 4
Ingen stemmer til nå
25: Des 1997 - oppgave 5
Ingen stemmer til nå
24: Des 1997 - oppgave 4
Ingen stemmer til nå
23: Des 2009 - oppgave 7
Ingen stemmer til nå
22: Kont.eksamen 2012 - oppgave 3
Ingen stemmer til nå
21: Ordinær eksamen 2011 - oppgave 6
Ingen stemmer til nå
20: Aug 2013 - Oppgave 5
Ingen stemmer til nå
19: Aug 2013 - Oppgave 4
Ingen stemmer til nå
18: Des 2011 - Oppgave 7
Ingen stemmer til nå
17: Des 2011 - Oppgave 3
Ingen stemmer til nå
16: Des 2010 - Oppgave 3
Ingen stemmer til nå
15: Des 2008 - Oppgave 6
Ingen stemmer til nå
14: Des 2007 - Oppgave 7
Ingen stemmer til nå
13: Des 2005 - Oppgave 4
Ingen stemmer til nå
12: Aug 2005 - Oppgave 4
Ingen stemmer til nå
11: Ord. eksamen 2001 - Oppgave 7
Ingen stemmer til nå
10: Konteeksamen 2000 - Oppgave 5
Average: 4 (1 stemme)
9: Des 2010 -- Oppgave 8
Ingen stemmer til nå
8: Des 2011 -- Oppgave 3
Ingen stemmer til nå
7: Aug 2010 -- Oppgave 5
Ingen stemmer til nå
6: Des 2009 -- Oppgave 4
Ingen stemmer til nå
5: Aug 2008 -- Oppgave 1
Ingen stemmer til nå
4: Des 2012 -- Oppgave 1
Ingen stemmer til nå
3: Des 2010 -- Oppgave 2
Ingen stemmer til nå
2: Des 2012 -- Oppgave 3
Ingen stemmer til nå
1: Aug 2012 -- Oppgave 2
Ingen stemmer til nå
18 Delbrøkoppspalting
Average: 5 (2 stemmer)

eForelesning - Matematikk 1

http://filer.amendor.no/ramme/loadfile.php?fagid=77&skole=NTNU
eForelesning i matematikk 1. Taylorpolynomer, rotasjonslegemer, grenseverdier, konvergens, induksjon og første ordens differensiallikniger. Et veldig nyttig verktøy. Du kan spole frem og tilbake og ta det i ditt eget tempo.
Average: 5 (6 stemmer)
11 Induksjonsbevis
Ingen stemmer til nå
10 L ´Hôpitals regel
Ingen stemmer til nå
09 Optimalisering
Ingen stemmer til nå
08 Forskjeller mellom lokale og globale ekstremalpunkter
Average: 5 (1 stemme)
07 koblede hastigheter
Ingen stemmer til nå
05 Tangent til kurve
Ingen stemmer til nå
04 Endringsrater og lineær approksimasjon
Ingen stemmer til nå
03 Definisjon av grenseverdier
Ingen stemmer til nå
02_1 Hva skal vi med grenseverdier
Ingen stemmer til nå
02_2 Hva skal vi med grenseverdier
Ingen stemmer til nå
01 Nøyaktighet og ulikheter
Ingen stemmer til nå
What is a Differential Equation? (An intro to ODE) Chris Tisdell UNSW
Dr. Chris Tisdell foreleser ved UNSW Sydney, og er meget flink.
Average: 5 (1 stemme)
31 - Sml av numeriske løsningsmetoder for diffligninger
Ingen stemmer til nå
30 - Første ordens lineære diffligninger
Average: 2 (1 stemme)
29 b - Eulers metoder for diff ligninger II
Ingen stemmer til nå
29 a - Eulers metoder for diff ligninger I
Ingen stemmer til nå
28 - Picard iterasjon
Ingen stemmer til nå
27 - Diff ligning og retningsdiagram
Ingen stemmer til nå
15 Løsning av separable differensialligninger
Ingen stemmer til nå
32 - Tyngdepunkt for stav og plate
Ingen stemmer til nå
20 Uegentlige integral
Ingen stemmer til nå
19 Anvendelse av feilestimat ved numerisk integrasjon
Ingen stemmer til nå
17 Tyngdepunkt for en stav
Ingen stemmer til nå
16 Arbeid
Ingen stemmer til nå
14 Lengde av plan kurve og areal av rotasjonsflate
Ingen stemmer til nå
13 Sylinderskallmetoden
Ingen stemmer til nå
12 Anvendelser av integral
Ingen stemmer til nå
21 - Følger og rekker (ny versjon)
Average: 5 (1 stemme)
26 - Taylors restledd som feilskranke
Ingen stemmer til nå
25 - Å representere en gitt funksjon ved potensrekke
Ingen stemmer til nå
24 - Potensrekker
Ingen stemmer til nå
23 En oppgave med integraltesten
Average: 5 (1 stemme)
22 Hva skal vi med rekker
Ingen stemmer til nå
21 Følger og rekker
Ingen stemmer til nå