BETA

Derivasjon

Divergensteoremet med hull
Average: 5 (1 stemme)
Stokes teorem
Average: 4.2 (5 stemmer)
Divergensteoremet og flateintegral
Average: 5 (1 stemme)
Vinkel med horisontalplane
Ingen stemmer til nå
Retningsderivert
Ingen stemmer til nå
Retningsderivert og nivåkurve
Ingen stemmer til nå
Maksimum under bibetingelse
Ingen stemmer til nå
Integrasjon i polarkoordinater
Ingen stemmer til nå
Bytte av integrasjonsrekkefølge
Ingen stemmer til nå
Klassifisering av kritiske punkter
Ingen stemmer til nå
Dobbelintegral
Average: 5 (1 stemme)
Lagranges multiplikatormetode
Average: 5 (1 stemme)
Hva er integral?
Ingen stemmer til nå
Gradienten
Ingen stemmer til nå
Beregning av integral i kartesiske kordinater
Ingen stemmer til nå
Linjeintegral
Average: 4.5 (2 stemmer)
Vektorfelt
Ingen stemmer til nå
Arbeid i kraftfelt
Ingen stemmer til nå
Substitusjon i multiple integral
Ingen stemmer til nå
Areal av flater i rommet
Ingen stemmer til nå
Areal av flater i rommet: et eksempel
Average: 5 (1 stemme)
Parametrisering av flater i rommet
Average: 5 (2 stemmer)
Areal av flater i rommet: to spesialtilfeller
Ingen stemmer til nå
Divergensteoremet
Ingen stemmer til nå
Stokes Teorem
Average: 5 (1 stemme)
Konservative vektorfelt
Ingen stemmer til nå
Green´s teorem
Ingen stemmer til nå
Tolkninger av Green`s teorem
Average: 5 (1 stemme)
Lineær approksimasjon nok en gang
Ingen stemmer til nå