BETA
Pris: kr170.00

Alt du trenger for å kunne skrive dokumenter
med LATEX.
Vi gjennomgår hvilken programvare du trenger og hvordan
du gjør grunnleggende ting som å lage overskrifter og sette inn tabeller og figurer, til
hvordan du kan lage...

Pris: kr110.00

Læreheftet gir et sammendrag av fysikkfagene ved NTNU, dvs TFY4102, TFY4104, TFY4106, TFY4108, TFY4115, TFY4120 og TFY4125.

Dette heftet gir et kort og konsist sammendrag av pensum. Det er ikke ment som et alternativ til lærebøker,...

Pris: kr110.00

Læreheftet gir en grundig innføring i økonomiske og organisasjonsmessige forhold ved det å lede teknologibedrifter.

Innholdsfortegnelse:
DEL 1: Entreprenørskap
1) Mulighetssøking
2) Teknologibasert forretningsutvikling...

Pris: kr110.00

Læreheftet er et eksamensrettet supplement, og er ikke ment som erstatning for lærebok eller undervisning.
Pensumboken det er tatt utgangspunkt i er White: Fluid Mechanics, sjette utgave.

For å gjøre det bra i Fluidmekanikk er det...

Pris: kr110.00

Læreheftet gir en oversikt over viktige tema i faget Digitalteknikk og datamaskiner.
Det fungerer som et eksamensrettet supplement og er ikke ment som en erstatning for lærebok eller undervisning. Vi håper læreheftet hjelper deg å komme...

Pris: kr110.00

Dette heftet er også tilgjengelig for salg ved Akademika Gløshaugen

Heftet gir en innføring i kretselementer som resistorer, kondensatorer og spoler.
Det er også forklart en rekke teknikker for å regne på enkle elektriske kretser....

Pris: kr110.00

Dette heftet tar for seg sentrale deler innenfor Mekanikkfaget.
Heftet er på ingen måte ment som en erstatning for pensum, men er ideelt for bruk til eksamensforberedelser.
Oppgavene tar utgangspunkt i at formelsamlingen "...

Pris: kr110.00

Dette kompendiet er ment som et supplement til boken Statikk av Fridjof Irgens, men er på ingen måte en erstatning av boken.
Kompendiet prøver på en enkel måte å forklare teorien og hvordan man skal gå frem for å løse mekanikkproblemer....

Pris: kr110.00

Dette læreheftet er bygd opp med en teoridel(de 4 første kapitlene), et større eksempel på program(kapittel 5) og en eksempel/oppgavedel med løsningsforslag(de to siste kapitlene).
Vi råder deg til å begynne fra begynnelsen og lese deg frem...

Pris: kr110.00

Læreheftet gir en oversikt over sentrale tema innen faget Kretsteknikk.

Læreheftet er et kort og konsist sammendrag. Det er ikke ment som et alternativ til lærebøker, forelesninger og annen dybdeundervisning, men som et tillegg som...

Pris: kr110.00

Læreheftet gir en enkel og konsis gjennomgang av filosofi og vitenskapshistoriens tre hovedmomenter;
Antikken, Den vitenskapelige revolusjon og nyere filosofi og Moderne vitenskapsteori.

Innholdsfortegnelse:
Kapittel 1...

Pris: kr110.00

Læreheftet er et sammendrag av pensum i faget Kretsanalyse.
Læreheftet gir et kort og konsist sammendrag av de viktigste elementene i faget. Det er ikke ment som et alternativ til lærebøker, forelesninger og annen dybdeundervisning, men som...

Pris: kr110.00

Læreheftet gir et kort og konsist innblikk i sentrale tema innen faget Informasjonsteknologi Grunnkurs.
Det er ikke ment som et alternativ til lærebøker, forelesninger og annen dybdeundervisning, men som et tillegg som forsøker å skape en...